Politie

Commissie Toezicht Arrestantenzorg (CTA) Oost-Nederland - Apeldoorn

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 21-02-2018 Functiecategorie Advies / Consultancy
Standplaats Apeldoorn Niveau Management
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd
Uren 36 - 40 Salaris Goede arbeidsvoorwaarden
Vacatures (2) Commissie Toezicht Arrestantenzorg (CTA)
Oost-Nederland

COMMISSIE TOEZICHT ARRESTANTENZORG OOST-NEDERLAND


De Commissie Toezicht Arrestantenzorg Eenheid Oost-Nederland, heeft tot taak toezicht te houden op huisvesting, transport, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen in (en naar) de politiebureaus en cellencomplexen, die binnen de eenheid Oost-Nederland door de politie gebruikt worden.

Sinds 2001 is wettelijk vastgelegd dat een commissie, volledig bestaande uit onafhankelijke leden, toezicht houdt op de arrestantenzorg. Dit toezicht geeft inzicht in de manier waarop de politie omgaat met de aan haar zorg toevertrouwde arrestanten en op het naleven van de veiligheidheidsvoorschriften. De commissie rapporteert aan de direct verantwoordelijke binnen de politieorganisatie en aan de politiechef. Burgers en ingeslotenen kunnen door onafhankelijk toezicht op de arrestantenzorg meer vertrouwen in de politie krijgen, waardoor de legitimiteit van het politieoptreden versterkt wordt..

Voor deze commissie zijn we op zoek naar:

twee enthousiaste en kundige commissieleden

De commissie is divers samengesteld. Vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in. Relevante achtergronden voor de leden die wij op dit moment zoeken zijn o.a. bestuurlijke deskundigheid en/of ervaring in het bedrijfsleven.
De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een multiculturele achtergrond en/of kennis en ervaring met andere culturen.

De functie
De commissie stelt zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte van de kwaliteit van arrestantenzorg. Daarvoor bezoekt zij periodiek alle locaties binnen de eenheid waar personen door de politie kunnen worden ingesloten. Naast haar toezichthoudende taak, geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en inlichtingen aan de korpschef over aangelegenheden betreffende het insluiten van verdachten.

Een commissielid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met mogelijke verlenging van nogmaals vier jaren. Benoeming zal plaatsvinden per 1 juni 2018.

Profiel
  • binding met het geografische werkgebied van Twente, IJsselland, Gelderland Midden of Gelderland Zuid;
  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • in staat om zo nodig zelfstandig inspecties te verrichten;
  • goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
  • ervaring in het bedrijfsleven of openbaar bestuur;
  • kandidaat met een multiculturele achtergrond en/of kennis en ervaring met andere culturen heeft de voorkeur.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie zijn van groot belang. Daarom komen niet voor benoeming in aanmerking personen die een actieve rol hebben in de keten van opsporing en vervolging, en in verband daarmee in cellencomplexen van de politie komen en/of rechtstreeks contact hebben met de ingeslotenen.

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Hiervoor ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring.
Een screening door de politie maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Vergoeding
De commissie komt 4 maal per jaar bijeen in vergadering. Daarnaast legt ieder lid gemiddeld 15 inspectiebezoeken per jaar af. De werkzaamheden nemen ongeveer 15 dagdelen op jaarbasis in beslag (4 vergaderingen, 15 inspecties). De leden ontvangen een onkostenvergoeding op grond van het Besluit vergoedingen toezicht arrestantenzorg politie.

Informatie en reageren
Interesse in deze functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV vóór 22 maart 2018 via de 'Solliciteer' button onder vermelding van “Lid commissie toezicht arrestantenzorg”. Meer informatie? Neemt u dan contact op met Sandra Tissingh-van Gent, ambtelijk secretaris, telefoonnummer: 06-46195446 of kijk op www.toezichtarrestantenzorg.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 april 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Advies / Consultancy
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Gelderland
Trefwoorden Vacature, Parttime, Oost-Nederland, Toezichthouder arrestantenzorg.

Contactgegevens

Contactpersoon Sandra Tissingh-van Gent
Telefoon 06 - 46 19 54 46

Vestigingsplaats

Solliciteer