Politie Nederland

commissielid toezicht arrestantenzorg - Rotterdam

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 08-02-2019 Functiecategorie Advies / Consultancy
Standplaats Rotterdam Niveau Professional
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 2 - 6 Salaris De leden ontvangen een onkosten...
COMMISSIE TOEZICHT ARRESTANTENZORG

Sinds 2004 is wettelijk vastgelegd dat er een commissie is, volledig bestaande uit onafhankelijke leden, die toezicht houdt op de arrestantenzorg. Dit toezicht geeft inzicht in de manier waarop de politie omgaat met de aan haar zorg toevertrouwde arrestanten. Burgers en ingeslotenen kunnen door onafhankelijk toezicht op de arrestantenzorg meer vertrouwen in de politie krijgen, waardoor de legitimiteit van het politieoptreden versterkt wordt. Het is goed dat de maatschappij zelf controleert dat personen die zijn ingesloten juist worden bejegend.

De Commissie Toezicht Arrestantenzorg van de politie eenheid Rotterdam, heeft tot taak toezicht te houden op huisvesting, transport, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen in (en naar) de politiebureaus en cellencomplexen, die binnen de eenheid Rotterdam door de politie gebruikt worden.

Op dit moment bestaat de commissie uit 7 leden (inclusief de voorzitter en plv. voorzitter). Recent nog is het lidmaatschap van één van de commissieleden geëindigd wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. De huidige commissie heeft behoefte aan uitbreiding van het aantal leden om een kwalitatief hoogwaardig toezicht op de arrestantenzorg in de eenheid Rotterdam, ook in de toekomst te waarborgen. Daarom zijn we voor de commissie op zoek naar:

Drie enthousiaste en kundige commissieleden

De commissie is divers samengesteld. Vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in. Relevante achtergronden voor de leden die wij op dit moment zoeken zijn: (geestelijke) gezondheidszorg / psychiatrie, jeugdzorg, onderwijs, openbaar bestuur, advocatuur en reclassering. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een multiculturele achtergrond en/of kennis en ervaring met andere culturen.

De functie
De commissie stelt zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte van de kwaliteit van arrestantenzorg. Daarvoor bezoekt zij periodiek alle locaties binnen de eenheid, waar personen door de politie kunnen worden ingesloten. Naast haar toezichthoudende taak, geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en inlichtingen aan de korpschef over aangelegenheden betreffende het insluiten van verdachten.
Een commissielid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met mogelijke verlenging van nogmaals vier jaren.

Profiel
  • binding met het geografische werkgebied Rotterdam / Dordrecht
  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • in staat om zelfstandig inspecties te verrichten
  • goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie zijn van groot belang. Daarom komen niet voor benoeming in aanmerking, personen die een actieve rol hebben in de keten van opsporing en vervolging, en in verband daarmee in cellencomplexen van de politie komen en/of rechtstreeks contact hebben met de ingeslotenen.
De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Hiervoor ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring.

Een screening door de politie maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Vergoeding

De commissie komt 6 maal per jaar bijeen in vergadering. Daarnaast legt ieder lid gemiddeld 10 inspectiebezoeken per jaar af. De werkzaamheden nemen ongeveer 12 dagdelen op jaarbasis in beslag (6 vergaderingen, 6 inspectierondes). De leden ontvangen een onkostenvergoeding op grond van het Besluit vergoedingen toezicht arrestantenzorg politie.

Informatie en reageren
Is uw interesse gewekt n.a.v. deze vacature en denkt u met uw achtergrond, kennis en ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van onze commissie? Schroom dan niet om te solliciteren en stuur uw sollicitatiebrief met CV binnen 2 weken na publicatie via de 'Solliciteer' button onder vermelding van “Lid commissie toezicht arrestantenzorg”. Meer informatie? Mail naar de secretaris van de commissie, de heer Frank Lenferink – frank.lenferink@politie.nl – of kijk op www.toezichtarrestantenzorg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Advies / Consultancy
Branch(es) Defensie / Politie / Brandweer
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon Frankr Lenferink

Vestigingsplaats

Solliciteer