Politie

Leden Klachtencommissie - Den Haag

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 03-07-2017 Functiecategorie Directie / Management / Bestuur
Standplaats Den Haag Niveau Directie
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 1 Salaris Goede arbeidsvoorwaarden
Klachtencommissie politie Eenheid Den Haag zoekt leden

De politie Eenheid Den Haag vindt een open en transparante klachtbehandeling heel belangrijk. Onderdeel van de klachtbehandeling kan een advies van een onafhankelijke klachtencommissie aan de politiechef zijn. Voor deze commissie zoekt de politie Eenheid Den Haag met ingang van 2018:

Twee leden.

Als een burger een klacht over het handelen van de politie indient, probeert de politie deze eerst samen met de burger af te handelen. Lukt dit niet naar tevredenheid van de klager, dan wordt de klachtencommissie om een advies gevraagd. Dit advies komt tot stand door bestudering en bespreking van de klachtenrapportage en door het horen van de klager en de betrokken politieambtenaren. De politiechef komt op basis van het advies van de commissie tot een oordeel over de klacht.

Wij zoeken leden die voldoen aan het volgende profiel:
  • een wetenschappelijk werk- en denkniveau;
  • maatschappelijk betrokken;
  • een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
  • ervaring op het gebied van bemiddeling;
  • bezit onderzoekvaardigheden en een kritisch denkvermogen;
  • kunt een hoorzitting leiden;
  • bent in staat met kritische blik de door de secretaris opgestelde concepten van verslagen en adviezen te beoordelen.

Arbeidsvoorwaarden
Zittingen van de commissie zijn op dinsdagmorgen in Den Haag. In principe is er elke week een hoorzitting met drie van de acht leden, waar doorgaans drie zaken worden behandeld. De commissie vergadert tweemaal per jaar plenair.
De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht. Hiervoor tekenen zij een geheimhoudingsverklaring.
Andere werkzaamheden mogen niet in strijd met het lidmaatschap van de klachtencommissie zijn. De leden ontvangen per zitting een vergoeding conform de Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie, d.d. 6 november 2014. De minister van Veiligheid en Justitie benoemt de leden van de commissie voor een termijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

Voor een evenwichtige en diverse samenstelling van de commissie zoeken wij leden uit de gezondheidszorg (bijvoorbeeld een arts), de sociaal maatschappelijke hulpverlening (bijvoorbeeld een psycholoog) en oud-politiemedewerkers. Ook hebben kandidaten bij voorkeur affiniteit met en/of inzicht in de politieorganisatie. Vanwege de onafhankelijkheid van de commissie kunnen leden in hun dagelijks werk niet professioneel aan de politie zijn verbonden.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de inhoudelijke kant van deze functie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie mevrouw H.G.M. Burghout, telefoon 06 - 53 16 61 35 of 088 - 064 96 61 of per
e-mail heidy.burghout2@politie.nl of met de klachtencoördinator, de heer C.J. van Leeuwen, telefoon 06 - 22 81 86 48.

Heeft u interesse in deze functie? Solliciteren kan via de 'Solliciteer' button.

Bijzonderheden
Een commissie, bestaande uit een lid van de klachtencommissie, een lid van de eenheidsleiding en de ambtelijk secretaris, verzorgt de selectie. Gesprekken vinden plaats in de weken 35, 36 en 37.

De politiechef en voorzitter van de klachtencommissie adviseren vervolgens de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie, waarna de laatstgenoemden een aanbeveling voor de benoeming aan de minister van Veiligheid en Justitie doen. De minister benoemt de leden. Na aanname dient een bewijs van onbesproken gedrag, een verklaring omtrent gedrag (VOG), te worden overlegd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden Vacature, Full-Time, Den Haag, Adviseur, Klachtencommissie

Contactgegevens

Contactpersoon H.G.M. Burghout
Telefoon 06 - 53 16 61 35

Vestigingsplaats

Solliciteer