Lid Klachtencommissie

Klachtencommissie politie Eenheid Rotterdam zoekt leden

FUNCTIE
De politie behandelt klachten van burgers over gedragingen van politieambtenaren volgens een wettelijk vastgestelde procedure. Onderdeel van die procedure kan zijn dat de politiechef een onafhankelijke klachtencommissie vraagt hem te adviseren over de beoordeling van de klacht.
Voor deze commissie zoeken we met ingang van 2020:

VIER LEDEN
Als een burger een klacht over het handelen van de politie indient, probeert de politie deze eerst samen met de burger af te handelen. Lukt dat niet naar tevredenheid van de klager, dan wordt de klachtencommissie om advies gevraagd. Dit advies komt tot stand door bestudering van en bespreking van de klachtenrapportage en door het horen van de klager en de betrokken politiefunctionarissen. De politiechef komt op basis van het advies van de commissie tot een oordeel over de klacht.

Wij zoeken leden die beschikken over:
  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • kritisch denkvermogen
  • goede uitdrukkingsvaardigheden;
  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • vaardigheid op het gebied van onderzoek en bemiddeling;
  • en van onbesproken gedrag zijn.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Zittingen van de commissie vinden tweemaal per maand plaats. Eenmaal in Rotterdam (vrijdagochtend) en eenmaal in Dordrecht (maandagmiddag). Tijdens een hoorzitting, waaraan drie commissieleden deelnemen, worden doorgaans drie zaken behandeld. Naast de hoorzittingen vergadert de commissie minimaal eenmaal per jaar plenair.  De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht. Hiervoor tekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Andere werkzaamheden mogen niet in strijd met het lidmaatschap van de klachtencommissie zijn. De leden ontvangen per zitting een vergoeding conform de Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie, d.d. 6 november 2014.  De minister van Veiligheid en Justitie benoemt de leden van de commissie voor een termijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

Wij zoeken leden voor een evenwichtig en divers samengestelde commissie. Vanwege de onafhankelijkheid van de commissie kunnen leden in hun dagelijks werk niet professioneel aan de politie verbonden zijn.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor meer informatie over de inhoudelijke kant van deze functie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie de heer V. Vermeulen, telefoon 088 – 9640024 of per e-mail victor.vermeulen@politie.nl.
Hebt u interesse in deze functie? Solliciteren kan tot uiterlijk 13 september 2019 via de 'solliciteer' button of
juristen.team-bestuursondersteuning.rotterdam@politie.nl.

BIJZONDERHEDEN
Een commissie, bestaande uit twee voorzitters en een secretaris van de klachtencommissie en het diensthoofd van de staf van de eenheid verzorgt de selectie. Gesprekken vinden plaats in de weken 42, 43 en 44. De politiechef en de voorzitters van de klachtencommissie adviseren vervolgens de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie, waarna de laatstgenoemden een aanbeveling voor de benoeming doen aan de minister van Justitie en Veiligheid. De minister benoemt de leden. Na aanname dient een bewijs van onbesproken gedrag, te weten een verklaring omtrent gedrag (VOG), te worden overgelegd.

Deze vacature betreft een parttime functie.

Gepubliceerd
25-07-2019
Standplaats
Rotterdam
Opleidingsniveau
Master / Postdoctoraal
Salaris
Marktconform salaris
Trefwoorden
.
Branche
Defensie / Politie / Brandweer
Provincie
Zuid-Holland
Trefwoorden
.