Politie

plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie - Haarlem

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 15-05-2018 Functiecategorie Advies / Consultancy
Standplaats Haarlem Niveau Professional
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 1 Salaris Marktconform
LOCATIE
Noord-Holland

FUNCTIE

De politie behandelt klachten van burgers over gedragingen van politieambtenaren volgens een wettelijk vastgestelde procedure. Onderdeel van die procedure kan zijn dat een onafhankelijke klachtencommissie de politie adviseert over de beoordeling van de klacht.

Binnen de Eenheid Noord-Holland, onderdeel van de politie, bestaat een klachtencommissie van 9 leden.
Voor deze commissie zijn we op zoek naar:

een plaatsvervangend voorzitter

Als een burger een klacht over politiehandelen indient, probeert de politie deze eerst samen met de burger af te handelen. Lukt dat niet naar tevredenheid van de klager, dan wordt de klachtencommissie om een advies gevraagd. Dit advies komt tot stand door bestudering en bespreking van de klachtenrapportage en door het horen van de klager en de betrokken medewerker(s) en mogelijk van getuigen en/of deskundigen. De politiechef komt aan de hand van dit advies en mogelijk aan de hand van adviezen van de betrokken burgemeester en hoofdofficier van justitie tot een oordeel over de klacht.

De commissie kan de politie ook ongevraagd adviseren over de behandeling van klachten in het algemeen, de gesignaleerde trends op klachtengebied, enzovoorts. De commissie schrijft een jaarverslag.

De plaatsvervangend voorzitter bewaakt de onafhankelijkheid van de klachtencommissie als geheel en van de commissieleden afzonderlijk.

De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in Haarlem.

Een plaatsvervangend voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

De onderstaande functie-eisen gelden voor zowel leden als plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie:
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • binding met het geografische werkgebied;
 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • onderzoek-vaardigheden;
 • vermogen kritisch door te vragen;
 • goede uitdrukkingsvaardigheden;
 • vaardigheden op het gebied van bemiddeling;
 • onbesproken gedrag.

Van de plaatsvervangend voorzitter wordt daarnaast verwacht:
 • onafhankelijke oordeelsvorming
 • besluitvaardigheid
 • vaardigheid in het leiden van hoorzittingen/vergaderingen

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Hiervoor ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Andere werkzaamheden van de plaatsvervangend voorzitter mogen niet met het lidmaatschap van de klachtencommissie in strijd zijn.

VERGOEDING
De commissie komt 2 maal per jaar bijeen. De werkzaamheden nemen ongeveer 10 dagdelen op jaarbasis in beslag. De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden op grond van de Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie.

PROCEDURE
Een commissie bestaande uit leden van de klachtencommissie en een lid van de eenheidsleiding selecteert een kandidaat en adviseert de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie hierover. De regioburgemeester raadpleegt de burgemeesters uit zijn gebied over dit advies. Bij akkoordbevinding dragen de regioburgemeester en hoofdofficier van justitie deze kandidaat ter benoeming voor aan de minister van Veiligheid en Justitie.
Alvorens te worden benoemd, dient de kandidaat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Er is mogelijk reeds een geschikte interne kandidaat beschikbaar. Bij het invullen van deze vacature hebben interne kandidaten de voorkeur boven externe kandidaten.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie en selectieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw A. Boskamp (ambtelijk secretaris van de commissie), tel.nr. 06 - 83 62 17 35 of via adinda.boskamp-van.der.veer@politie.nl

Interesse in deze functie? Solliciteren kan door een korte motivatiebrief met CV te sturen naar de politiechef van eenheid Noord-Holland, door tussenkomst van genoemde secretaris onder vermelding van “sollicitatie plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie”. Dit kan via de 'Solliciteer' button. De sluitingsdatum is 25 mei 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Advies / Consultancy
Branch(es) Defensie / Politie / Brandweer
Provincie(s) Noord-Holland
Trefwoorden Vacature, Parttime, Haarlem, commissielid, commissie, raad

Contactgegevens

Contactpersoon A. Boskamp
Telefoon 06 - 83621735

Vestigingsplaats

Solliciteer