Politie

Voorzitter Klachtencommissie Politie Oost-Nederland - Apeldoorn

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 02-03-2018 Functiecategorie Advies / Consultancy
Standplaats Apeldoorn Niveau Professional
Opleidingsniveau HBO Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 1 - 24 Salaris 0 - 1500
Vacature voor voorzitter Klachtencommissie Politie Oost-Nederland

LOCATIE
Oost-Nederland / Apeldoorn

FUNCTIE
De politie behandelt klachten van burgers over gedragingen van politieambtenaren volgens een wettelijk vastgestelde procedure. Onderdeel van die procedure is dat de onafhankelijke klachtencommissie de politiechef adviseert over de beoordeling van de klacht.

Binnen de politie-eenheid Oost-Nederland bestaat een klachtencommissie van (op dit moment) 9 leden. Jaarlijks behandelt de commissie 20 tot 30 klachten. Aangezien op korte termijn een aantal leden vertrekt, zijn wij voor deze commissie op zoek naar een voorzitter

Als een burger een klacht over gedragingen van de politie indient, probeert de politie deze eerst samen met de burger af te handelen. Lukt dat niet naar tevredenheid van de klager, dan wordt de klachtencommissie om een advies gevraagd. Dit advies komt tot stand door bestudering en bespreking van de klachtenrapportage en door het horen van de klager en de betrokken medewerker(s) en mogelijk van getuigen en/of deskundigen. De politiechef komt aan de hand van dit
advies en mogelijk aan de hand van adviezen van de betrokken burgemeester en hoofdofficier van justitie tot een oordeel over de klacht.

De commissie kan de politiechef ook ongevraagd adviseren over de behandeling van klachten in het algemeen, de gesignaleerde trends op klachtengebied, enzovoorts. De commissie schrijft een jaarverslag. De voorzitter bewaakt met name de onafhankelijkheid van de commissie als geheel en van de commissieleden afzonderlijk.

De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in Deventer, Ede en Apeldoorn.

Een voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

FUNCTIE EISEN
 • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • binding met het geografische werkgebied;
 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • onderzoeksvaardigheden;
 • vermogen kritisch door te vragen;
 • goede uitdrukkingsvaardigheden;
 • vaardigheden op het gebied van bemiddeling;
 • onbesproken gedrag.

Van de voorzitter wordt daarnaast verwacht:
 • juridische kennis;
 • onafhankelijke oordeelsvorming;
 • besluitvaardigheid;
 • vaardigheid in het leiden van hoorzittingen/vergaderingen.

Gelet op de huidige samenstelling van de commissie, hebben personen met een politiële- of een rechterlijke achtergrond bij gebleken geschiktheid een pre.

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Hiervoor ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Andere werkzaamheden van de voorzitter mogen niet met het lidmaatschap van de klachtencommissie in strijd zijn.

TIJDSBESTEDING EN VERGOEDING
De commissie komt 2 tot 3 maal per jaar voltallig bijeen. De werkzaamheden nemen ongeveer 10 dagdelen op jaarbasis in beslag. De leden ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan hoorzittingen en vergaderingen op grond van de Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie.

PROCEDURE
Een sollicitatiecommissie, bestaande uit leden van de klachtencommissie en een lid van de eenheidsleiding, selecteert een kandidaat en adviseert de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie hierover. De regioburgemeester raadpleegt de burgemeesters in zijn gebied over dit advies. Bij akkoordbevinding dragen de regioburgemeester en hoofdofficier van justitie deze kandidaat ter benoeming voor aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Alvorens te worden benoemd, dient de kandidaat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen.

Aangezien de huidige voorzitter tot 1 januari 2019 is benoemd, zal de benoeming tot voorzitter pas per 1 januari 2019 ingaan.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functies en selectieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw S. Tissingh-van Gent, ambtelijk secretaris van de commissie, tel.nr. 06-46195446 of via e-mail klachtencommissie.oost-nederland@politie.nl .

Interesse in deze functie? Solliciteren kan door een korte motivatiebrief met CV te sturen naar de politiechef van eenheid Oost-Nederland, door tussenkomst van genoemde secretaris onder vermelding van “sollicitatie voorzitter klachtencommissie”. Dit kan via de 'Solliciteer' button. De sluitingsdatum is 22 maart 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Advies / Consultancy
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Gelderland
Trefwoorden Vacature, Parttime, Apeldoorn, commissie, voorzitter

Contactgegevens

Contactpersoon S. Tissingh-van Gent
Telefoon 06-46195446

Vestigingsplaats

Solliciteer